Connect with us

ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಾ..!

Published

on

ಯಾರಾದರೂ ಆಕಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೂ ಸಹ ಆಕಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ? ಟಿ.ವಿ. ಅಥವಾ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ನಕ್ಕಾಗ ನೀವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ, ನಗುವುದು, ಅತ್ತಾಗ ಅಳುವುದು, ಭಯಪಟ್ಟರೆ ಭಯಪಡುವುದು ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ? ನಿಮ್ಮ ಮಗ/ಮಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು, ನಡೆ, ಭಾವ, ಭಂಗಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅನಿಸಿದೆಯೇ? ಇತರರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು, ಸನ್ನೆಗಳನ್ನು, ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಮಿರರ್ ನ್ಯೂರಾನ್‍ಗಳು.

ಏನಿದು ಮಿರರ್ ನ್ಯೂರಾನ್‍ಗಳು? ಇವು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ನರಕೋಶಗಳು. ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ನರಕೋಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಮಿರರ್ ನ್ಯೂರಾನ್‍ಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನಮ್ಮೆದುರಿಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆ, ಭಾವನೆಗಳು, ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ನಮಗರಿವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೇಯೇ ಅಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಮಿರರ್ ನ್ಯೂರಾನ್‍ಗಳು“ಪರಾನುಭೂತಿ”ಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿವೆ. ಪರಾನುಭೂತಿ ಎಂದರೆ “ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೇ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಅಥವಾ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮಥ್ರ್ಯ”. ಈ ಮಿರರ್ ನ್ಯೂರಾನ್‍ಗಳಿರುವ ಕಾರಣ, ನಾವು ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆಯೇ ಎಷ್ಟೋ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಬೆಳೆಯುವವರೆಗೂ, ದೊಡ್ಡವರು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ಭಾವ, ಭಂಗಿ, ಮಾತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ನ್ಯೂರಾನ್‍ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ ನ್ಯೂರಾನ್‍ಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವಾಗ ‘ಆಟಿಸಂ’[ಸ್ವಲೀನತೆ] ಎಂಬ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಟಿಸಂ ಎಂದರೆ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ನರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಸ್ಯೆ. ಎದುರಿಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳುವ ವಿಚಾರ ಮಗುವಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಸಂವಹನ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಬೆರೆಯಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಮಿರರ್ ನ್ಯೂರಾನ್‍ಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಆಟಿಸಂ ಅನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಮಿರರ್ ನ್ಯೂರಾನ್‍ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ “ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ”. ಆದರೆ, ಈ ನ್ಯೂರಾನ್‍ಗಳಿಂದ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಸಹಾ ಕಲಿಯಬಹುದು. ಅದುದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಾಗು ಪರಿಸರವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಎಂದರೇ ಸದಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಪಾಸಿಟಿವ್ [ಸಕಾರಾತ್ಮಕ]ವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವವರ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯಬೇಕು.

ಹಾಗೇಯೆ, ಸದಾ ದುಖ:ದಿಂದ ಇರುವವರಿಗೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ [ನಕಾರಾತ್ಮಕ]ವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ, ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ, ಮಿರರ್ ನ್ಯೂರಾನ್‍ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಸಹಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾನವ ಸಂಘಜೀವಿ, ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿರುವಾಗ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಲು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಾವು ಅದಷ್ಟೂ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟರೇ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳಾಗುವುದರಿಂದ, ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

-ಸೌಮ್ಯ ಅಶೋಕ್
ಬೆಂಗಳೂರು

ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ, ಸುಂದರಿಯ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್..!

Published

on

ರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ತಾಯಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿ ಸಮೀರಾ ರೆಡ್ಡಿ, ತಮ್ಮ ತಾಯ್ತನದ ಸೊಬಗನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಪರಿಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಯ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್!

https://www.instagram.com/p/BzfEeQ7nGyt/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

ತಾಯ್ತನದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಲು, ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಪೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಯ್ತನದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿ ನಿಂತಿರುವ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸೀಮಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿ ಹಾರೈಸುವುದು ಪ್ರತೀತಿ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಹೈಟೆಕ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ, “ಬೇಬಿ ಮೂನ್”, ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಪೋಟೋ ಶೂಟ್, ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಬಂಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯ ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿ ತಾರೆಯರು, ಸೆಲಿಬ್ರಿಟಿಗಳು, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

https://www.instagram.com/p/BzfBZX-HRYn/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

ಸಮೀರಾ ರೆಡ್ಡಿಯ ಈ ಡೇರಿಂಗ್ ಪೋಟೋ ಶೂಟ್ ಗೆ ಹಲವಾರು ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಂದಿ ಭೇಷ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹಲವರು ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈಬ್ರಂಟ್  ನಿಯಾನ್ ಗ್ರೀನ್, ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದ ಬಿಕಿನಿ ಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾಯ್ತನವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುವ ಸುಂದರ ಪೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆ ಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಸಮೀರಾ ರೆಡ್ಡಿ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪೋಟೋ ಆಲ್ಬಂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರಶ್ರೀ ಹರ್ಷ

ಸುದ್ದಿದಿನ.ಕಾಂ|ವಾಟ್ಸಾಪ್|9980346243

Continue Reading

ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಸೆಲ್ಫೀ ಪ್ರೀಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನೀ-ಮೀ

Published

on

ಇಂದಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ರೇಜ್ ಕೂಡಾ ಜೋರಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ವಯೋಮಾನದ ಭೇದ ವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಲ್ಫಿ ರೋಗಗ್ರಸ್ತರೇ.. ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಗಳತ್ತ ಕಾದು ಕೂರುವ ಸೆಲ್ಫಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ! ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ ಸೆಲ್ಫಿ ನಿಮ್ಮ ಫೇವರಿಟ್ ಇಯರ್ ಆಕ್ಸಸರಿಯ ಪಟ್ಟಿ ಸೇರಿದೆ ಬಹುದು! ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫಿ ಕೇವಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫೇವರಿಟ್ ಸೆಲ್ಫೀ ಫೋಟೋ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯ ಆಭರಣ ವಾಗಿದೆ ಮಿಂಚಿದೆ!

ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರು ಫೋಟೋ ಬೆಳಸಿ ಕಿವಿಯ ಆಭರಣಗಳು ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್, ಸ್ಟಡ್, ಯಾವುದೇ ಆಕಾರದಲ್ಲಾದರೂ ಸೆಲ್ಫಿ ಇಯರಿಂಗ್ ಈಗ ಲಭ್ಯ.ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಅಂಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಈ ಸೆಲ್ಫಿ ಇಯರಿಂಗ್ ರವಾನೆ ಆಗುತ್ತದೆ.

ತಾಯಂದಿರ ದಿನ, ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ, ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ, ದಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಲ್ಫಿ ಇಯರಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ದಿನದ ಮಹತ್ವ ಸಾರುತ್ತದೆ.ನೀವು ಸೆಲ್ಫಿ ಪ್ರಿಯರ?  ಹಾಗಾದರೆ ತಂಡ ಯಾಕೆ! ನೀವೂ  ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಸೆಲ್ಫಿ  ಇಯರಿಂಗ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.

ಚಿತ್ರಶ್ರೀ ಹರ್ಷ

ಸುದ್ದಿದಿನ.ಕಾಂ|ವಾಟ್ಸಾಪ್|9980346243

Continue Reading

ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಪಿಂಕ್ ರೇನ್ ಬೋ, ಇದು ಅಪ್ಪಟ ಸತ್ಯ..!

Published

on

ಜೂನ್ 24ರ ಸೋಮವಾರ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಕಾದಿತ್ತು. ಆಗಸದ ಕೆಂಪು, ನೀಲಿ, ಬಣ್ಣದ ಚೆಲ್ಲಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಯಿತು “ಪಿಂಕ್ ರೇನ್ ಬೋ”. ಪಿಂಕ್ ರೇನ್ ಬೋ!ಅಂತ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಬೇಡಿ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಟೋ ಶಾಪ್ ಮಾಡಿದ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿ ಯು ಈ ರಮಣೀಯ ರಂಗಿನೋಕುಳಿಯನ್ನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾ ಜನರು ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ಸಂಜೆಯ ನೀಲಿ- ಕೆಂಪು ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ನಂತರ ಮೂಡಿದ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿನ ಚರ್ಚೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿನ ಬದಲು ಕೇವಲ ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಮೂಡಿದ್ದೇ ಚರ್ಚೆ ಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ.

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ, ಕೆಂಪು ಆಗಸವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿನ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗಳು ಆಗಸದ ಘಾಡ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದಿ ಹುದುಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುವವರಿಗಂತೂ ರಸದೌತಣ ಉಣಬಡಿಸಿದೆ ಈ ಪಿಂಕ್ ರೇನ್ ಬೋ..!

ಚಿತ್ರಶ್ರೀ ಹರ್ಷ

ಸುದ್ದಿದಿನ.ಕಾಂ|ವಾಟ್ಸಾಪ್|9980346243

Continue Reading
Advertisement

Trending