Connect with us

ಸಿನಿ ಸುದ್ದಿ

ಹಿಟ್ಲರನ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ‘ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್’ ಭಾಷಣ

Published

on

“ಕ್ಷಮಿಸಿ! ನಾನು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಲು ಬಯಸಲಾರೆ, ಅದು ನನ್ನ ಕೆಲಸವೂ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡಾ ಗೆಲ್ಲಲು ಅಥವಾ ಆಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಾವು ಯಹೂದಿ, ನಾಝಿ, ಕರಿಯರು, ಬಿಳಿಯರು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯರೆಂದರೆ ಹಾಗೆ. ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕೇ ಹೊರತು ಇತರರ ದುಃಖಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನೂ ದ್ವೇಷಿಸಲೇ ಕೂಡದು. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಾಗವಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಭೂಮಿಯು ಎಲ್ಲರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನೂ ಪೂರೈಸುವಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಜೀವನದ ಹಾದಿ ಸುಂದರವೂ ಮುಕ್ತವೂ ಆಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ನಾವು ಆ ಹಾದಿಯನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.

ಸ್ವಾರ್ಥವು ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮವನ್ನೇ ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಿದೆ, ಜಗತ್ತನ್ನು ದ್ವೇಷವೆಂಬ ಬೇಲಿಯಿಂದ ಬಂಧಿಸಿದೆ, ದುಃಖ ಮತ್ತು ರಕ್ತಪಾತದೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ವೇಗವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬಂಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿರುವ ಯಂತ್ರಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಸೆಯ ಕೂಪದಲ್ಲಿರಿಸಿವೆ. ಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿನಿಕರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜಾಣ್ಮೆಯು ಕಠಿಣವೂ ನಿರ್ದಯಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ತುಂಬಾ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಯಂತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಜಾಣ್ಮೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಯೆ , ಸಭ್ಯತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಈ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ, ಬದುಕು ಹಿಂಸಾಮಯವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ವಿನಾಶವಾಗುವುದು.

ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತಂದಿವೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ತಥ್ಯವೇ ಮನುಷ್ಯನ ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ಕೂಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹೋದರೆತೆಗಾಗಿ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಮೊರೆಯಿಡುತ್ತಿದೆ. ಈಗಲೂ ಸಹ ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯು ಮಿಲಿಯಗಟ್ಟಲೆ ಜನರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ಗತಿಕ ಗಂಡಸರು, ಹೆಂಗಸರು, ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು – ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಲಿ ಪಶುಗಳು, ಮುಗ್ಧ ಜನರನ್ನು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ!

ಯಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿವೆಯೋ
ಕೇಳಿರಿ. ಧೃತಿಗೆಡದಿರಿ
ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ಈ ವಿಷಾದ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತು
ಮಾನವ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಪಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯರ ಕಹಿ ಭಾವನೆಗಳಿವು

ಮಾನವ ದ್ವೇಷವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯ ಅಂತ್ಯವಾಗಲಿದೆ
ಜನರ ಕೈಗಳಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡ ಅಧಿಕಾರವು
ಮರಳಿ ಜನರ ಕೈಗಳಿಗೆ ಮರಳಲಿದೆ
ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಸಾಯುತ್ತಿರುವರೋ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೆಂದೂ ನಾಶವಾಗದು…

ಸೈನಿಕರೇ! ನಿಮ್ಮತನವನ್ನು ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದಿರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶೋಷಿಸುವವರಿಗೆ
ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ದೂಡಿದವರಿಗೆ
ನಿಮ್ಮ ಬದುಕುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವವರಿಗೆ
ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಯೋಚಿಸಬೇಕು
ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು
ನಿಮ್ಮನ್ನು ದುಡಿಸಿದವರಿಗೆ
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಶುಗಳಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫಿರಂಗಿಗಳ ಮದ್ದಾಗಿ ಬಳಸಿದವರಿಗೆ
ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ
ನಿಮ್ಮತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದಿರಿ

ಯಾಂತ್ರಿಕ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ
ಯಾಂತ್ರಿಕ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ
ಯಾಂತ್ರಿಕ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ
ನೀವು ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲ!
ನೀವು ದನಗಳಲ್ಲ!!
ನೀವು ಮನುಷ್ಯರು!!
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವತೆಯ ಪ್ರೇಮವಿದೆ!
ನೀವು ದ್ವೇಷಿಸಲಾರಿರಿ!
ಕೇವಲ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಡವನು ಮಾತ್ರ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಡದ ಅಸಹಜ ವ್ಯಕ್ತಿ!!
ಸೈನಿಕರೆ! ದಾಸ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಬೇಡಿ!
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡಿ!
ಸಂತ ಲೂಕ ನ 17 ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ
” ದೇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಮಾನವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದೆ”
ಒಬ್ಬನ ಹೃದಯದಲ್ಲಲ್ಲ
ಯಾವುದೋ ಗುಂಪಿನ ಹೃದಯದಲ್ಲಲ್ಲ
ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೂ..

ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೂ
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ
ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ
ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ
ಈ ಬದುಕನ್ನು ಮುಕ್ತವೂ ಸುಂದರವೂ ಆಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗಿದೆ.
ಈ ಬದುಕನ್ನೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಾಹಸವನ್ನಾಗಿಸಿ.

ಆಮೇಲೆ – ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸೋಣ
ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗೋಣ
ಹೊಸ ವಿಶ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡೋಣ.

ಸಭ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗಾಗಿ…
ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ
ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೂ
ವೃದ್ಧರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನೂ ನೀಡುವ ಆ ಜಗತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ!
ಈ ಸುಳ್ಳು ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಭೃಷ್ಟರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸುಳ್ಳು! ಅವರು ಆ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಾರರು. ಎಂದೆಂದಿಗೂ!!

ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ಜನರನ್ನು ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಆ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡೋಣ.
ಮುಕ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ!
ರಾಷ್ಟ್ರಬಂಧಗಳ ವಿಮುಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ!!
ಸ್ವಾರ್ಥ, ದ್ವೇಷ, ಅಸಹನೆಗಳ ಅಳಿವಿಗೋಸ್ಕರ!!
ವೈಚಾರಿಕ ಜಗತ್ತಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡೋಣ
ಎಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರ ಸಂತೋಷದೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವುದೋ ಆ ಜಗತ್ತಿಗಾಗಿ
ಸಂಗಾತಿಗಳೇ ! ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ! ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗೋಣ!

ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ನಟಿಸಿದ ‘ದ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್’ ನ ಭಾಷಣ

-ಅನುವಾದ: ಪುನೀತ್ ಅಪ್ಪು

ಸುದ್ದಿದಿನ.ಕಾಂ|ವಾಟ್ಸಾಪ್|9980346243

ಸಿನಿ ಸುದ್ದಿ

ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಪರೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ದೇವದಾಸ್ ಉರುಫ್ ‘ಕಬೀರ್ ಸಿಂಗ್’..!

Published

on

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲನೇ ದಿನವೇ 20ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆ ಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ಕಬೀರ್ ಸಿಂಗ್! ವೀಕೆಂಡ್” ವಿತ್ ಕಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ “ಎಂಬ ಪ್ರಮೋಷನ್ , ಕೂಡಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಾ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ ಥರಥರ!

ತೆಲುಗಿನ ವಿಜಯ್ ದೇವರುಕೊಂಡ ಅಭಿನಯದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಚಿತ್ರದ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕಬೀರ್ ಸಿಂಗ್.  ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಆಧುನಿಕ ದೇವದಾಸ್ ಆಗಿ ಶಾಹೀದ್ ಕಪೂರ್ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರೀತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆಧುನಿಕ ದೇವದಾಸ್ ಆಗಿ ಕಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಯುವಪೀಳಿಗೆಯ ಹಾಟ್ ಫೇವರಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.ರೀಮೇಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಆದರೂ, ಅಧ್ಬುತ ನಟನೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಯಾರ ಅದ್ವಾನಿ ಸಹಜ ಮತ್ತು ಸರಳ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಸಂದೀಪ್ ಶೇಂಗಾ ರೈ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದು, ಹಾಡುಗಳೂ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ.

ದಿಲ್ಲಿಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಒಂದರ ರೆಬೆಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ-ವ್ಯಥೆಯನ್ನ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಕಬೀರ್ ಸಿಂಗ್. ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರ ವೆನಿಸಿದರೂ, ಪ್ರೀತಿ-ಪ್ರೇಮದ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಕಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಪ್ರಭುವಿನ ಮನಗೆದ್ದಿರುವುದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು ಪುರುಷ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಸಾರಿದರೆ, ಇನ್ನು A ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹಲವು ತುಣುಕುಗಳು , ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಕುಳಿತು ನೋಡಲು ಮುಜುಗರ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಹಸಿ-ಬಿಸಿ ದೃಶ್ಯ ಗಳು ಹೊಸತೇನೂ ಅಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ , ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಹವಾ ನಡುವೆಯೂ ಕಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಪರೇಡ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತ್ ನಂತರ  ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಾ  ಘರ್ಜನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರಶ್ರೀ ಹರ್ಷ

ಸುದ್ದಿದಿನ.ಕಾಂ|ವಾಟ್ಸಾಪ್|9980346243

Continue Reading

ಸಿನಿ ಸುದ್ದಿ

‘ಮಲೈಕಾ v/s ದೀಪಿಕಾ’ ಯಾರು ಹಿತವರು ನಮಗೆ..?

Published

on

ಟೈಟಲ್ ನೋಡಿ ಯಾಮಾರಬೇಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿಯರ ಕ್ಯಾಟ್ ಫೈಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೇಖನ ಅಲ್ಲ. ಮುಂಬೈ ನಾ ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್ ರ ಬರ್ತಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಗೆ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ರೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಮಲೈಕ  ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾಲಿವುಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ರೋಹಿತ್ ಬಾಲ್ ರವರ ಆರು ಗಜದ ಶ್ವೇತಾ ವರ್ಣದ  ಸುವರ್ಣ ಗುಲ್ದಸ್ಥಾ ಸೀರೆ ಯಲ್ಲಿ. ರೆಡ್ಲಿಪ್ಸ್, ಲೂಸ್ ಹೇರ್ ಬನ್, ರೆಡ್ ಕ್ಲಚ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ  ವಜ್ರದ ಪುತ್ಥಳಿ ಯಂತೆ ಮಿಂಚಿದರು ಮಲೈಕಾ.

ವಿಷಯ ಇಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಗಳ ಬಾಯಿಗೆ ಆಹಾರ ವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.. ಈ ಹಿಂದೆ ದಿಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಸಹ ರೋಹಿತ್ ಬಾಲ್ ರ ಇದೇ ಶ್ವೇತ ವರ್ಣದ ಗುಲ್ದಸ್ಥಾ ಸೀರೆಯನ್ನು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮದುವೆಗೆ ಧರಿಸಿದ್ದು, ದೀಪಿಕಾ ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದರಾ ಮಲೈಕಾ ಎಂಬ ಗುಸುಗುಸು ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿದೆ.

ಅಂದಹಾಗೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿರುವ ಈ ಸೀರೆಯ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂದುವರೆ ಲಕ್ಷ! ಇಬ್ಬರೂ ಶ್ವೇತಾಂಬರಿಯರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈ ದುಬಾರಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಂಡರು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.

ಚಿತ್ರಶ್ರೀ ಹರ್ಷ

ಸುದ್ದಿದಿನ.ಕಾಂ|ವಾಟ್ಸಾಪ್|9980346243

Continue Reading

ಸಿನಿ ಸುದ್ದಿ

ಸಲ್ಲು ಭಾಯ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿ ‘ಭಾರತ್’..!

Published

on

ಕಳೆದ ವಾರ ಈದ್ ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಗೊಂದ ಸಲ್ಲು ಭಾಯ್ ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ “ಭಾರತ್” , ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೂರೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನೂರರ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದೆ. ಮೂರನೇ ದಿನವೇ 103 ಕೋಟಿ ರೂಗಳನ್ನುಗಳಿಸಿದ್ದು ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದಿದೆ‌. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ರ ಪ್ರೇಮ ಕಹಾನಿ ದಿಲ್ ಖುಷ್ ಮಾಡಿದರೆ,  ಸುನೀಲ್ ಗ್ರೋವರ್ ರ ಅಧ್ಬುತ ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತು ಸಲ್ಲು-ಸುನೀಲ್ ರ ಜುಗಲ್ ಬಂದಿ ಸೂಪರ್ ಕೂಲ್ ಎನಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಲಿ  ಅಬ್ಬಾಸ್ ಜಾಫರ್  ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ, ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್, ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್, ನೂರ್ ಫತೇಹಲಿ ಖಾನ್, ದಿಶಾ ಪಟಾಣಿ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ತಾರೆಯರು ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.

ತಂದೆ ಗೆ ತಕ್ಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯುತ ಮಗನಾಗಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ರ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುತ್ತದೆ.70 ರ ವೃದ್ಧನಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನಗಾಥೆಯನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಶುರುವಾಗುವ ಚಿತ್ರ, ಮುಂದೆ  ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಗಡಿಯ ವಿಭಜನೆ ಸಮಯದ ಜನರ ನೋವು, ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಾರಣ ಹೋಮ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾಟುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದ್ ರಾಷನ್ ಶಾಪ್ ಗಾಡಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುವ ನಾಯಕ ಭಾರತ್,  ಕೂದಲೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಗುವ ಕಥಾಹಂದರ ಕ್ಕೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ರ ಅಭಿನಯವೇ ಕಥಾನಾಯಕ. 2010ರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುವ ಕಥೆ,1947,  1960 ಮತ್ತು 90ರ ದಶಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.

ಆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್,  ಭರಿತ ಭಾರತ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು,ಸಲ್ಲು ಫಾನ್ಸ್ ಗೆ ರಸದೌತಣ ಉಣಬಡಿಸಿದೆ ಭಾರತ್. ನೂರ್ ಮತ್ತು ದಿಶಾ ರ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡ್ಡೆ ಗಳ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಕಿಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಕತ್ರಿನಾ ತಮ್ಮ ಎಂದಿನ ಅಭಿನಯದಿಂದ”ಮೇಡಮ್ ಸಾರ್” ಆಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ದಿಶಾ ಪಟಾಣಿ ಯು “ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್” ಹಾಡು ಈ ವರ್ಷದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸೇರಿದೆ.

ವಿಶಾಲ್-ಶೇಖರ್ ರೈ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ದಿಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಭಾರತ್ ಚಿತ್ರ ದ ಹಾಡುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಭಾರತ್ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿ.

ಚಿತ್ರಶ್ರೀ ಹರ್ಷ

ಸುದ್ದಿದಿನ.ಕಾಂ|ವಾಟ್ಸಾಪ್|9980346243

Continue Reading
Advertisement

Trending