Connect with us

ಲೋಕಾರೂಢಿ

ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ

Published

on

ನ್ಯಾ.ಸದಾಶಿವ ವರದಿಯು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಒಳಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇರುವ ಸ್ಪೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಹಾಗೂ ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ಪಂಗಡಗಳ ನಡುವೆ ಈ ವರ್ಗೀಕರಣ ನಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೆಲವರು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇನೇ ಹೇಳಲಿ ಇಂತಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆಳಕು ನೀಡಬಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರದ್ದು. ಅವರು ಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಿದವರು, ಬರೆದವರು.

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಎಂಬ ಭಾರತದ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪದ್ಧತಿ ರೋಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಿಂತಲೂ ಕ್ರೂರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. “ಮುಕ್ತಸಮಾಜ ಅಲ್ಲದ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಾದರೋ ಗುಲಾಮನು ತನ್ನ ಒಡೆಯನ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಗುಲಾಮಿ ಒಡೆಯನು ತನ್ನ ಗುಲಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅವನನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. ರೋಮ್ ನಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮರನ್ನು ಮಲೇರಿಯಾ ಪೀಡಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯರು ಕಳಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಕಡೆ ಗುಲಾಮರಲ್ಲದ ಮುಕ್ತ ಜನರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು” ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ಆ ಗುಲಾಮಗಿರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

“ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಮುಕ್ತವಲ್ಲದ ಗುಲಾಮಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮರಿಗೆ ಇದ್ದ ಯಾವ ಅನುಕೂಲತೆಗಳೂ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಉನ್ನತ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬದುಕಿನ ಪರ್ಯಾವರಣಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವನು ಕೇವಲ ಕಸ ಹೊಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಅವನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಅವನ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಭದ್ರತೆಯನ್ನೂ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯನ ಹೊಟ್ಟೆ, ಬಟ್ಟೆ ವಸತಿಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಯಾವೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂವೂ ಹೊರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿಯೂ ಯಾರಿಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಒಬ್ಬ ಸತ್ತರೆ ಶುಭಸೂಚಕ ಎಂದೇ ಬಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ, “ ಹೊಲೆಮಾದಿಗ ಸತ್ತ, ಮೈಲಿಗೆಯೂ ಹೋಯ್ತು” ಎಂಬ ಹಿಂದೂ ನಾಣ್ಣುಡಿಯೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮುಕ್ತವಲ್ಲದ ಗುಲಾಮಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅನುಕೂಲತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಾದವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅನನುಕೂಲತೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬಾಧಿಸುತ್ತವೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿವಿಗಾಗಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಹೊಣೆ ಆಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅನನುಕೂಲತೆ. ಇಂತಾ ಒಂದು ಹೊಣೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲನೇ ಎಂಬುದು ಒಂದು ನ್ಯಾಯಯುತ ಆರಂಭ (fair start), ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಈ ಮೂರರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಒಬ್ಬ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ತಾನು ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಯಯುತ ಆರಂಭವನ್ನೂ ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯವಾದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನೂ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಎನ್ನುವುದು ಗುಲಾಮೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಿಂತಲೂ ಕಡೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಗುಲಾಮಗಿರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಗುಲಾಮಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಿಂತ ಕ್ರೂರವಾದುದು. ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಾದರೋ ಒಡೆಯನಾದವನಿಗೆ ತನ್ನ ಗುಲಾಮನಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡುವ ಬಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತ ಶ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಕರು ತಾವು ಕೆಲಸ ಪಡೆಯಲು ಇತರೆ ಶ್ರಮಿಕರೊಂದಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿಗಿಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿನ ಈ ಹಪಾಹಪಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯನೊಬ್ಬ ನ್ಯಾಯ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಾದರೂ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ? ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ತನಗಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಂಕದ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧವೇ ತೂಗುವ ನ್ಯಾಯದ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವನೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸದಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆಯಲ್ಪಡುವಾಗ ಅವನೇ ಮೊದಲಿಗನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಗುಲಾಮೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಿಂತ ಕ್ರೂರವೇಕೆಂದರೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನೇ ತೆರೆಯದೇ ಇದ್ದಾಗಲೂ ತನ್ನ ಬದುಕು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಅವನ ಮೇಲೆಯೇ
ಹೊರಿಸುತ್ತದೆ” (Ambedkar Volume 5)
ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ಕರಾಳತೆ ಎಂತಹುದು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುವ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಇತ್ಯಾದಿ ಅವಕಾಶಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಡಿಗೇ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಬಿಡುವುದು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರೌರ್ಯ ಎಂಬುದೂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಈಗ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಮೀಸಲಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಇದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರೌರ್ಯ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಸದಾಶಿವ ವರದಿಯಾಗಲೀ ಆಂದ್ರದ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಉಷಾ ಮೆಹ್ರಾ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯಾಗಲೀ ದಲಿತರಿಗೆ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೆಂದ್ರ ಸರ್ಕಾಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ನೀಡಿರುವುದು. ಉಷಾ ಮೆಹ್ರಾ ಸಮಿತಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲು ಸಂವಿಧಾನದ 341 ನೇ ವಿಧಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಕೂಡಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸು ಕಳಿಸಬೇಕು, ಹಾಗೆಯೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು.

– ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ಕುಗ್ವೆ
ಪತ್ರಕರ್ತ, ಉಡುಪಿ

ಲೋಕಾರೂಢಿ

ಮೊದಲದಿನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಮುಷ್ಕರ, ಎರಡನೆ ದಿನ ವೈಲೆಂಟ್!

Published

on

ಚುಮು-ಚುಮು ಚಳಿಗೆ ಮೊದಲ ದಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮುಷ್ಕರದ ಅಷ್ಟೋಂದು ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಲಿಲ್ಲ!!ಆದರೆ ಎರಡೆ ದಿನದ ಬಿಸಿ ಜೋರಿತ್ತು?!!

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕೆಲವೆಡೆ ಸಂಪುರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ತೊರಿಸಿದರೆ, ದೇಶದ ಹಲವೆಡೆ ಮಿಶ್ರ ಮತ್ತು ನಿರಸ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ನಿನ್ನಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡು ದಿನದ ಮುಷ್ಕರದಿಂದ ಮೊನ್ನೆ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾದಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಲಾ ಕಾಲೆಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಮೊನ್ನೆಯ ದಿನ ನಡೆದ ಮುಷ್ಕರದಿಂದ ಯಾವುದೆರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಲು ಎಂದಿನಂತೆ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿದವು, ವಾಯುವ್ಯ ಹಾಗೂ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ ಎರಡು ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 5,760 ಬಸ್‍ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆವಲ 370 ಬಸ್‍ಗಳು ಮಾತ್ರ ರಸ್ತೆಗಳಿದಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ಜನರಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಸ್ಥವ್ಯಸ್ಥವಾಯಿತು. ಸಂಗೋಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಲು ಬಲವಂತಮಾಡಿದ ಸಿಪಿಎಂ ಕಾರ್ಯಾಕರ್ತರಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲಿಕರು ಹಿಗ್ಗಾ-ಮುಗ್ಗಾ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಸಮಧಾನಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಿನ್ನೆ ಹಲವೆಡೆ ಬಿಎಮ್‍ಟಿಸಿ ಹಾಗೂ ಕೆಎಸ್‍ಆರ್‍ಟಿಸಿ ಬಸ್‍ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲುಎಸೆತ ನಡೆಯಿತು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 42ಬಸ್‍ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತುರಾಟ ನಡೆದಿದೆ. ಎರಡನೆದಿನದಂದು ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳು ಕಾಡಿದವು.

ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಮುಷ್ಕರದಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್‍ಆರ್‍ಟಿಸಿ ಕಜಾನೆಗೆ 60ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಡೀಪೊದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಮಾಧ್ಯದವರೋಂದಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯೊಬ್ಬರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟರು. ನಿನ್ನೆಯು ಸಹ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮುಷ್ಕರ ಗೊಂದಲ ಯ್ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕು?. ಎಲ್ಲಾ ನೌಕರರು, ಮಾಲಿಕರು, ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡಿ ಸಮಸ್ಯಗಲನ್ನು ಬಗೆಸರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಒಳೆಯದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆ ಬರಿದಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶ ಭಾರತ ಎನ್ನುವ ಪಟ್ಟಪಡೆಯ ಬೇಕು ಎನ್ನು ಕನಸು ಕನಸಾಗಿಯೆ ಉಳಿಯುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತ್ತಿಲ್ಲ.

-ಕಾಂಚನಾ. ಬಸವರಾಜ. ಪೂಜಾರಿ
ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮುಹ ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗ
ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ
ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತೋರವಿ
ವಿಜಯಪುರ

Continue Reading

ಲೋಕಾರೂಢಿ

ಮೀಸಲಾತಿಯು ಮೀಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ?

Published

on

ರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಬಡವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದರ ಪರ ಮತ್ತು ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ ಕೆಲವರು ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನ ಸರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಯಾದಗಿಂದಲೂ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಕೂಡ ಇಂದು ಈ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಿದೆ, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಮಾಯಾವತಿಯವರು ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಬಡವರಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡದ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಇಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಸದಾ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯ ಜನರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೂ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯ ಬಡವರು ಮೋದಿಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು ಆದರೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕುವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಶೇಕಡ ಒಂದರಷ್ಟು ಕೂಡ ಈಡೇರಿಸದೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ , ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ , ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ,ದಲಿತರು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮೋದಿಯ ಆಡಳಿತದಿಂದ ರೋಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯ ಬಡವರು ಕೂಡ ರೋಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಕಾರಣ ಇಂದು ಮೋದಿ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗದ ಯಾವುದೇ ಭವಿಷ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಜುಮ್ಲಾ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳೆ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ! ಇಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು, ಆದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಲವನ್ನು ಇಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು. ಇಂದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಿಗದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ದಲಿತರು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ, ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 95 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವಿದೆ, ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ, ಅದರ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳು ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಿವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು ಜರೂರಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮಾಡಬೇಕಿರುವುದು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೂ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೇಲ್ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಬಹುಜನ ಸಮಾಜದ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಿಲುವು ಸಂವಿಧಾನದ ವಿರೋಧವಾದದ್ದು ಏಕೆಂದರೆ ಮೀಸಲಾತಿಯು ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕು, ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ 16(4)ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ದೊರೆತಿಲ್ಲವೋ ಆ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಒದಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಅನುಚ್ಛೇದ 340 ರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾವೋ ಆ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಆದರೆ ಇಂದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿರುವ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯ ಬಡವರು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಡೆಫಿನೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದು ಸಂವಿಧಾನಬಾಹಿರ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೇಳದೆ ಇರುವ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಸುಮಾರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಸಮುದಾಯಗಳ ಕೂಗು ಏಕೆ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ? ನಿಜವಾದ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಮೀಸಲಾತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಂದು ಎಲ್ಲವೂ ಇರುವವರ ಪಾಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ದುರಂತ.

ಜೊತೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕುವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಂಡಿಲ್ಲ? ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಕಿರುವ ಶರತ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆದಾಯದ ಮಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ವಾರ್ಷಿಕ 8 ಲಕ್ಷ ಎಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 60 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು,ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವನು ಬಡವನೇ? ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜನರಲ್ ಮೇರಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿದು ಅಲ್ಲಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ದಲಿತರು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪಾಲನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಹುನ್ನಾರವೆ ? ಎಂಬ ಅನುಮಾನವೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಜನರಲ್ ಮೇರಿಟ್ ಎಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಕಳೆದ 70 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇಂದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು ಹಾಗೂ ದಲಿತರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಸಹಿಸದೆ ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಹುನ್ನಾರವು ಇದಾಗಿರಬಹುದೇ? ಎಂಬ ಹತ್ತಾರು ಅನುಮಾನಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ. ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು ಈಗ ಶೇಕಡ ಒಂದರಷ್ಟು ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವೇ ಇದು? ಇಡೀ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾಗುವುದು ಕೃಷಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವಲಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯವು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಇಡೀ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ದಲಿತರು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪಾಲು ಎಷ್ಟು ಎಂದು ನೋಡಿದರೆ 85 ಶೇಕಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪಾಲು ಕೇವಲ 20 ಶೇಕಡ ಆದರೆ 15 ಶೇಕಡ ರಷ್ಟಿರುವ ಮೇಲ್ಜಾತಿಗಳ ಪಾಲು ಶೇಕಡ 80 ಹಾಗೆಯೇ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿಂದುಳಿದ ದಲಿತ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪಾಲು ಶೇಕಡ 5ರಷ್ಟು ಮೀರಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಸೇವಾ ವಲಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರ ಮಾಲೀಕತ್ವ ವಾಗಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಕೇವಲ 5ರಿಂದ 10ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ಶೇಕಡ ಎರಡರಷ್ಟು ಪಾಲು ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 50ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಇದ್ದರೂ , ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ವಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಮೋಸವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಶೇಕಡವಾರು ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ? ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಬಡವರ ವಿರೋಧವಲ್ಲ ಆದರೆ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದೇ ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪರವಾದ ಧ್ವನಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು! ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು! ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿ & ಬಿಜೆಪಿ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ ಎಂದರೆ ಯಾರು?

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತರು ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಹಾಗೂ ಕಸುಬು ಆಧಾರಿತ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಗಳು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ, ಅಂದರೆ ಎರಡು 2ಬಿ 3ಎ ಮತ್ತು 3ಬಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ 32 ಶೇಕಡ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 27% ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜಾತಿಗಳ ಸಮಾನಂತರ ಜಾತಿಗಳು ಕೂಡ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ ಎಂದರೆ ಯಾರು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗವೆಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು. ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರು ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಎಸ್ಸಿ , ಎಸ್ಟಿ ಗಳಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಲು, ಏಕೆಂದರೆ ಮೀಸಲಾತಿಯು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮತ್ತು ವೈಶ್ಯರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಗಳು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇರುವ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮೀಸಲಾತಿಯ ವಿರೋಧಿ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು ಮೀಸಲಾತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ Mythನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿರುದ್ಧ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು ಹಾಗಾಗಿ 1991-92 ರಲ್ಲಿ ಮಂಡಲ್ ವರದಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಾಗ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದವರು ಇದೇ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹುಜನ ಚಳುವಳಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಹಾಗೂ ದಲಿತರು ಒಂದಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಯವರು ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ ಎನ್ನುವ most confused notion ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಎಂಬ ಜುಮ್ಲಾದ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಗಳ ನಡುವೆ ಕಂದಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಬಡವರು ಎಂದರೆ ಯಾರು? ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಬಡವರು ಎಂದರೆ ಯಾರು? ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿಸುವುದು ಬೇಡ? ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಬಡವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವುದರ ವಿರುದ್ಧವೂ ನಾವಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮೇಲ್ಜಾತಿಗಳ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಮೇಲ್ಜಾತಿಗಳು ಎಂದರೆ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರ, ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ದೊರಕುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೇವಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬನಿಯಾ ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ! ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿಯವರು ನಾವು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮೀಸಲಾತಿಯು ಕೇವಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬನಿಯಾ ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬಡವರಿಗೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ confusion ಬೇಡ.

ಜೈ ಭೀಮ್,ಜೈ ಭಾರತ್

-ಪ್ರೊ. ಹರಿರಾಮ್
ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ
ಕರ್ನಾಟಕ

ಸುದ್ದಿದಿನ.ಕಾಂ|ವಾಟ್ಸಾಪ್|9986715401

Continue Reading

ಲೋಕಾರೂಢಿ

ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬಂತು ‘ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ದುರ್ಗತಿ’..!

Published

on

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೋಡಗಿಸಿಕೊಳುವುದೆ ಹೆಚ್ಚು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಕನಸಿನ ಮಾತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೆ 5,272 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ? ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದರು ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟುದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನಾದರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಬದಲು ಮೊದಲು ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಸಂಗೀತಾ.ಗ.ಗೊಂಧಳೆ
ಪತ್ರೀಕೊದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗ,
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಜಯಪುರ

Continue Reading
Advertisement

Trending