Connect with us

ಭಾವ ಭೈರಾಗಿ

ಕನಸುಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ..!

Published

on

  • ಕ್ರಾಂತಿರಾಜ್ ಒಡೆಯರ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಮೈಸೂರು

ಲವು ಜನರು ತಮ್ಮ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಂಡು, ಅವು ನೆನಪಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಶುಭ ಕನಸುಗಳು ಹಾಗು ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳೆಂದು ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರೆ, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವುದೆಂದು, ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರೆ, ಅದು ಪಾಪವೆಂದೂ, ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಏನಾದರು ಕೇಡು ಕಾದಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿದು, ಪಾಪ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಕೇಡಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಲು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೋ ಅಥವಾ ದೇವಮಾನವರ ಬಳಿಗೋ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ, ಹೋಮ, ಹವನ ಮಾಡಿಸಿ, ಪಾಪ ಅಥವಾ ಕೇಡಿನಿಂದ ಪಾರಾದವೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಿಟ್ಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವುದನ್ನು ನಾನು ಹಲವರಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು ನನ್ನ ಬಳಿಯೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೂ ಇದೆ.

ಇಂತಹವರ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಕನಸುಗಳನ್ನು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡದೇ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕೆಂಬುದು ಈ ಒಂದು ಲೇಖನದ ಉದ್ದೇಶ.

ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ 1899 ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ದೇಶದ ಖ್ಯಾತ ಮನೋಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಸಿಗ್ಮನ್ದ್ದ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುಧೀರ್ಘ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಕನಸುಗಳ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ‘INTERPRETATION OF DREAMS‘ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸುಪ್ತ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟ ಬಯಕೆಗಳು, ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕನಸುಗಳಾಗಿ ಬರುವುವೆಂದೂ, ಅವು, ನಾವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುವುವೆಂದೂ ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕನಸು ಬೀಳುವುದು ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕನಸು ಬೀಳುವ ಮನುಷ್ಯರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹಾಗೆಯೇ ಕನಸೇ ಬೀಳದ ಮನುಷ್ಯರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಹಜವಾಗಿ ಕನಸುಗಳು ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲಿ ನಾವು ಉಪಪ್ರಜ್ಞಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಬರುವುವು. ಹಾಗೆಯೇ, ಶಾಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕನಸುಗಳು ಬರುವುದು.

ಪ್ರಜ್ಞಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, ಹಾಗೆಯೇ ಅಶಾಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕನಸುಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಮನುಷ್ಯರು ತುಂಬಾ ದಣಿದಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರ ದೇಹ ಶಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಕನಸುಗಳು ಬರುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ.

ನಮಗೆ ಎಂತಹ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆಯೆಂದು ಅವಲೋಕಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಅವು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಅಂದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಭದಿಸಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದವರಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊ, ಸ್ನೇಹಿತರೋ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರೋ, ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳೋ, ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಸುವವರೋ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಡೆದಿರುವುವೇ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುವೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಘಟನೆಗಳು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸುವುದಾದರೆ, ಮನುಷ್ಯರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರ ದೇಹದ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರು ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ದಪ್ಪ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಆಕಾರಗಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಕಾರ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಭಯಂಕರ ಆಕಾರ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ನಾವು ಭಯಪಡುವ ವಸ್ತು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗಳ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತವೆ.

ಅವು ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಂತೋಷ ಪಡುವ ಘಟನೆಗಳೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಘಟನೆಗಳೂ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ತ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದು, ಕನಸಿನ ಮೂಲಕ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಡಗಿರುವ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪದಿದ್ದಾಗ ಹಾಗು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಪಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಾಡಿದಾಗ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಾಗು ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಬಯಕೆಗಳು ಬೇರೆ ರೂಪ ತಾಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಹೀಗೆ ಎಂದು ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗು ಘಟನೆಗಳೂ ಸಹಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ಕನಸುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವು ಸುಲಭ. ಆದರೆ, ವಿಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲೋ, ಯಾವುದೋ ವಸ್ತುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲೋ, ಕೆಟ್ಟ ಹಾಗು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದರ್ಭದ ರೂಪದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ರೂಪದಲ್ಲೋ ಬಂದರೆ, ಕನಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಲೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿಗ್ಮನ್ಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಅವರು ಸುಲಭ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ, “ಅವನಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರೊಡನೆ ಅಂದರೆ, ತನ್ನ ತಾಯಿ, ತಂಗಿ, ಅಕ್ಕ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹಾಗು ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಅಸಯ್ಯ ಪಟ್ಟಿಕೊಂಡನು”. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ ನಾನು, “ಆ ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಯ್ಯ ಪಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ದೇಹದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿ ನೋಡಿದ್ದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದರೆ ಅದು ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದು, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೇ ಬರುತ್ತದೆ.

ಅದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಯ್ಯ ಪಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದು” ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನವಾದನು. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗೆಳೆಯ, “ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೆದೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ಅದು ಒಂದು ನೀರು ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿತ್ತೆಂದು ಹೇಳಿದ”. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನಾನು “ಅವನ ಪ್ರೇಮದ ವಿಷಯ ಹುಡುಗಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವ ಭಯವಿದ್ದು, ಹಾಗೆಯೇ ಅವರಿಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಮುರಿದುಬೀಳುವ ಭಯವಿದ್ದಾಗ ಈ ತರಹದ ಕನಸ್ಸುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ”.

ಕನಸುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿಗ್ಮುಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಅವರು “ಫ್ರೀ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್” ಎಂಬ ತಂತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಜನರು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು.

(ಖ್ಯಾತ ಮನೋಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಸಿಗ್ಮನ್ಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನ.)

ಸುದ್ದಿದಿನ.ಕಾಂ|ವಾಟ್ಸಾಪ್|9980346243

ಭಾವ ಭೈರಾಗಿ

ಕವಿತೆ | ಮೃಗಗಳಿಗಂಜಿ ಹೋದಳು..!

Published

on

  • ಟಿ.ಎಸ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ತೇಕಲವಟ್ಟಿ, ದಾವಣಗೆರೆ

ಣ್ಣೊಳಗೆ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯಂತೆ ಸೆರಗಲ್ಲಿ ನೋವಿನ ಮುಡಿತುಂಬ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ಎದೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಂಕಿಯಂತಹ ದಿಟವನು ನಡೆದು ಹೋದಳು ಅಕ್ಕನಂತೆ!

ಗುಟ್ಟುರಟ್ಟಾಗದಿರಲು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಬೆಸೆದು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಷೆಯನು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಮೃಗಜಲವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡು!
ಉಳಿದುಕೊಂಡ ನೀರವ ಮೌನ ಕುಸಿದು ಕುಳಿತು
ಕಣ್ಣಲಿ ಮಂಜುಮುತ್ತಿ ಅಕ್ಷರಗಳೆಲ್ಲ ಒದ್ದೆಯಾದವು!

ಬಂಜೆಯಾದ ಅಪ್ಪ ಕಪ್ಪು ಹೇಳಿದ ಅವ್ವ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದ ಹಗಲು ಉರುಳಾದ ಹರೆಯ ಕರುಳು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಒಡಲು ಹೇಳಿ ಹೋಗುವಾಗ

“ಹುಟ್ಟಬಾರದು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ.!” ನೋವಿನ ದನಿಯನ್ನು
ನೆನಪಾಗಿ ನೆಟ್ಟು ಮೃಗಗಳಿಗಂಜಿ ಹೋದಳು!

ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಅರಳದಾಯಿತು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕರುವಿನ ಕೊರಳ ಕಟ್ಟಿ ಹೆತ್ತ ಕರುಳು ಮೃಗವಾಯಿತು ಕತ್ತುಕೊಟ್ಟು ದಿಗಿಲಾಗಿ ಮುತ್ತು ಬಿದ್ದು ಮಣ್ಣಾಗಿ ಮುಳ್ಳುಹೊದೆಯೊಳಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊಗೆಯಾಡಿತು!

ಬರಿದಾಯಿತು ಬಯಲು
ಒಣಗಿದ ಮರದಡಿಯಲಿ ಅವಳ ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ಬಾಡಿಹೋದ ಹೂವುಗಳು ಬಿಕ್ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು!

ಸುದ್ದಿದಿನ.ಕಾಂ|ವಾಟ್ಸಾಪ್|9980346243

Continue Reading

ಭಾವ ಭೈರಾಗಿ

ಬದುಕಿನ ಬೆಳಕಾದ ನುಡಿ ‘ದೀವಟಿಗೆ’

Published

on

  • ಪರಶುರಾಮ್. ಎ

ದೀವಟಿಗೆ‘ ಎಂಬ ಕವನ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಮೈ,ನಾ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯ ನಾಮದಿಂದ ಮೈಸೂರಿನ ನಾರಾಯಣರವರು ಬರೆದಿರುವ ಪುಸ್ತಕ. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕವನ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕವನಗಳನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಗದಿಂದ ಆಶಯ ನುಡಿಗಳಿಂದ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆಶಯಕಾರರ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಕವನಗಾರ ನಾರಾಯಣ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೀವಟಿಗೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೮೫ ಕವನಗಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಹಿತ್ತಾಸಕ್ತರ ಎದೆ ಮುಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಮೋದಕ ಪ್ರಿಯ ಗಣಪ ಎಂಬ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶುರುವಾದ ಕವನಗಳು ರಾಜಕೀಯ ವಿಡಂಬನೆ, ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನ. ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಾರ.

ಸಮಾಜ ಪರ ಕಾಳಜಿ, ಬದುಕಿನ ನೋವು ನಲಿವು ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನಗಳ ಏರಿಳಿತದ ಸಮ್ಮೇಳನವಿದೆ. ಕವಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡದೆಲ್ಲವೂ ಕವಿತೆಯಾಗಲಾರದು ಹಾಗೇಯೆ ಅನುಭವಿ ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೂ ಮಾಲೆ ಕಟ್ಟುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪದಮಾಲೆ ವರ್ಣಮಾಲೆಯನ್ನಾಗಿಸಿದರೆ ಕವನ ಸಾರ್ಥಕ.

ವಿವೇಕದ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ದೀವಟಿಗೆಯೇ ಆಗಿದೆ ಎನಬಹುದಾದ ತಾಕತ್ತು ಉಳ್ಳ ಪುಸ್ತಕ. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕವನಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ತಾಕತ್ತಿನ ಕಳೆಯನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಅರಿವನ್ನು ಕವಿ ತಮ್ಮ ಮೊನಚಾದ ಪದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಾರಾಯಣರು ಕನ್ನಡದ ಕವಿತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆಂದೆ ಹೇಳಬಹುದು.

ದೇವನಾಟ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕವಿ
ಹಸುಳೆ ಕಂದನ ಅಗಲಿ ತಾ ಅಸುನೀಗಿಹಳಮ್ಮ ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಇದನೋಡಿ ಮಿಡಿಯುತಿಹರು ಜನ ತಮ್ಮ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ಕು, ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನಲ್ಲಿ!” ಎಂಬ ಮಾರ್ಮಿಕ ವಿಡಂಬನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನೋವಿಗೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಸಂತೈಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಕುಹಕದೊಂದಿಗೆ ಕಠೋರ ಸತ್ಯವು ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಮಿಯ ಕನವರಿಕೆ ಇದೆ

ತುಡಿತ, ಮಿಡಿತ ಕಾತುರಗಳ ಸಮ್ಮಿಳತವಿದೆ. ಅಮ್ಮನ ಮುದ್ದಿನ ಮಗನ ಮಮಕಾರವಿದೆ, ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿನ ದೈವತ್ವದ ಚಿಗುರಿದೆ, ಅಪ್ಪನ ಭಯಂಕರ ಗೌರವ ಸಮಭಾವಗಳಿವೆ, ಅಕ್ಕನ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಲುಗೆಯ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಿತ ಭಾವನೆಯ ನದಿ ತಳುಕಾಗಿ ಅಂಟಿದೆ. ಪದದಿಂದ ಪದಕ್ಕೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಮನದಿಂದ ಮನಕ್ಕೆ ಇವರ ಕವನ ಮೊದಲ ಓದಿಗೆ ನಾಟುವಂತಿದೆ.

ಹೃದಯ ವಿಶಾಲತೆಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಯಂತೆ “ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೇ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ತಮಗಾಗಿ ಮಿಡಿಯುವ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ” ಎಂಬ ನವೀನ ಸತ್ಯತೆಯ ಹೊಳಪು ಪುಸ್ತಕದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಕವನ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿಯೇ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕವನಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗ ಓದುಗರಿಗೆ ‘ದೀವಟಿಗೆ‘ ಯಾಗಿ ಮೈ,ನಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಾರಾಯಣರು ತಮ್ಮ ಕವನದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಅಂಗವಿಕಲತೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಛಲಗಾರ, ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿ ಎಂದು ಶುಭಾಶಯಗಳು ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲರೂ ಕೋರುವ, ಇವರ ಪುಸ್ತಕ ಪಯಣ ಸಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸೋಣ.

ಸುದ್ದಿದಿನ.ಕಾಂ|ವಾಟ್ಸಪ್|9980346243

Continue Reading

ಭಾವ ಭೈರಾಗಿ

ಕವಿತೆ | ಜೋಳಿಗೆಯಿಲ್ಲದ ಜಂಗಮ

Published

on

Art : Carol Nelson
  • ಜಿ. ಮುದ್ದುವೀರಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಳಲಿ, ದಾವಣಗೆರೆ

ವನು ಹುಚ್ಚ

ಮಹಾನಗರದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ
ಅಲೆಯುತ್ತಾನೆ
ಏನನ್ನೊ ಹುಡುಕುತ್ತ

ಅಲೆದಾಟ
ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ
ಎಲ್ಲಿಂದಲೊ ಆರಂಭ
ಗಮ್ಯವಿರದ
ನಿಲುಗಡೆ

ಸಾಗುವ ದಾರಿಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳ
ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಖಾಲಿ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ
ಹರಿದ ಚಪ್ಪಲಿ
ಎಸೆಯುತ್ತ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಿ….

ಹೆಸರಿರದ ಮರದಡಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ
ಬೊಡ್ಡೆಗೊರಗಿಸಿಟ್ಟ ಹಳೆ ದೇವರ
ಪಟಗಳ ವಿಚಾರಣೆ
ದೇವರ ದೈನೇಸಿತನಕೆ
ಮರುಕ: ಚರಂಡಿ ನೀರಿನಲಿ
ಅಸಹಾಯಕ ದೇವತೆಗಳ ಮೋಕ್ಷ

ಯಾರೊ ಕೊಟ್ಟದ್ದ ತಿಂದು
ಉಳಿದದ್ದ ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೆಸೆದು
ಗುನುಗುತ್ತ ಲಹರಿ ಬಂದಂತೆ
ಪಯಣ

ಮೂಡು ಕೆಟ್ಟರೆ ನಿಂತ
ನಿಲುವಲ್ಲೆ
ವಾಚಾಮಗೋಚರ ಬೈಗುಳ
ಶತ್ರು ಅಗೋಚರ

ಕಸದ ರಾಶಿಯಲಿ ಸಿಕ್ಕ
ಕನ್ನಡ-ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆ
ತುಣುಕುಗಳ ಪಾರಾಯಣ
ಮೊಗದಲಿ ಸಂತೃಪ್ತ ಹಾಸ

ಅಂಗಿಮೇಲೊಂದಂಗಿ
ಅಂಡು ಕಾಣುವ ಚಡ್ಡಿ
ಸೀಗೆ ಪೆಳೆಯಂತಹ ಗಡ್ಡ
ಬದುಕು ನಿಗೂಢ!

ಬಂದಿರುವುದೆಲ್ಲಿಂದ
ಹೋಗ ಬೇಕಿರುವುದೆಲ್ಲಿಗೆ?
ಯಾವುದರ ಹುಡುಕಾಟ
ಜೋಳಿಗೆಯಿಲ್ಲದ ಜಂಗಮ
ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಆತ್ಮ.

ಸುದ್ದಿದಿನ.ಕಾಂ|ವಾಟ್ಸಾಪ್|9980346243

Continue Reading

Trending